3D knihovny prvků Vašeho výrobního sortimentu

  • věrné virtuální 3D modely Vašeho výrobního sortimentu

  • optimalizace tvarů pro efektivní práci s prvky v navrhovaných scénách

  • UV mapování textur

  • export prvků pro libovolný CAD a BIM software

  • chci vytvořit knihovnu