3D modelování přesně podle Vašich myšlenek

 • architektura, dopravní stavby, produktový design

 • přesný virtuální 3D model Vašeho nápadu dle dodaných podkladů, výkresů, skic, fotografií

 • optimalizace tvarů a křivek

 • analýza a návrh řešení geometrických problémů a kolizí

 • výstupy z 3D modelu pro Vaši bezchybnou projektovou dokumentaci - půdorysy, průměty, řezy, rozvinuté řezy, kubatury, výkopy...

 • modely pro CNC výrobu

 • trasování a vytyčování kabelů volného a soudržného předpětí

 • vyhodnocování zaměření skutečného provedení konstrukce pomocí vrstevnicových map, návrh upravené nivelety, optimalizace pokrytí

 • geometrická podpora speciálních postupů výstavby - např. vysouvání

 • export 3D modelu pro Váš statický výpočetní program např. ANSYS

 • export 3D modelu do libovolného 3D formátu

 • příprava a export 3D modelu pro 3D tisk

 • chci vytvořit model