3D programování pro vyšší efektivitu a automatizaci Vaší práce

Nevýhoda modelování v obecném 3D modeláři jako je Rhino je ta, že za Vás nic neudělá sám. Má však nástroje, kterými se dají úlohy automatizovat a práce ja pak efektivnější a přesnější. Uvádím zde ukázky Grasshopper a Rhino scriptů pro každodenní modelování. Rád vytvořím další právě pro Vás.

grasshopper script - postup osazení segmentů a analýza kolizí - animace generována přímo z grasshopperu a prakticky v reálném čase

příklady použití grasshopper scriptů

grasshopper script - generování organické konstrukce pláště budovy pomocí voronoi diagramu

grasshopper script - vytvoření přesahu obrysu v lomových bodech pro vylepšení práce řezacího plotru

grasshopper script - generování chlupatého povrchu

rhino script - upraví velikost nádoby na požadovaný objem

rhino script - podél zadané polylajny vytvoří panely protihlukové stěny

grasshopper script - článkový řetěz po křivce

rhino scripty - měří sklon v procentech a v poměru mezi dvěma zadanými body

grasshopper script - zobrazení sklonu závěsů ve stupních od vodorovné roviny