můj příběh

Měl jsem štěstí!

S 3D modelováním jsem začal na konci 90. let. Studoval jsem tehdy na stavební fakultě. A zatímco do školy jsem si pořizoval kreslící prkno, doma jsem zkoušel 3D modelování a vizualizace v ArchiCADu. Měl jsem štěstí, protože jsem potkal Michala Hubacze a začal jsem modelovat a vytvářet knihovny pro uživatele ArchiCADu.

V roce 2001 jsem absolvoval u Prof. Ing. Jiřího Stráského DrSc. stavební fakultu Vysokého učení technického v Brně, obor konstrukce a dopravní stavby. Moje diplomová práce byla jako jedna z prvních doplněna vizualizacemi a animací navrhované stavby. Měl jsem štěstí, protože prof. Stráský mi nabídl práci pro jeho projekční kancelář. Díky této spolupráci jsem se mohl podílet na navrhování a projektování řady významných dopravních staveb v ČR i v zahraničí a naučil se vše, co dnes umím.

Dnes pracuji jako nezávislý profesionál pro řadu stálých klientů, podílím se na projektování mostů a pozemních staveb. Modeluji pro architekty, projektanty, designery, výrobce nábytku... Školím uživatele programů Rhino a Grasshopper, programuji scripty pro efektivnější a přesnější modelování. Mám štěstí, živím se tím co mě baví a každý nový nevšední projekt je pro mě vítaným impulsem.

Jaroslav Baron