Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Olši

  • lávka spojuje Českou a Polskou republiku
  • realizace 2010 - 2012
  • celkové rozpětí 93 m, hlavní pole 45 m
  • šířka mezi zábradlím 3,5 m
  • ocelová nosná kostrukce s betonovou spřaženou deskou
  • hlavní pole zavěšeno na jednostranném skloněném oblouku
  • architektonický 3D model a vizualizace pro perfektní vzhled
  • přesný 3D model pro realizační dokumentaci a stavbu
  • prostorové řešení tvarů a detailů nosné konstrukce
  • deformované prostorové modely pro vytyčení a kontrolu jednotlivých fází výstavby