Most na silnici I/11 přes údolí potoka Kremlice

  • celkové rozpětí mostu 528 m, výška nad terénem až 54 m

  • ocelová část nosné konstrukce byla vysouvána z obou opěr

  • výsun z opěry 1, délky 220 m, přes 5 podpěr, po křivce proměnlivé křivosti

  • oblouk o poloměru 900 m zde přechází přechodnicí délky 156 m do přímé

  • konstrukce byla při výsunu vždy pevně vedena na dvou podpěrách, všechny podpěry umožňovaly příčný posun +/- 0,8 m

  • dílenská dokumentace byla vytvořena z přesného prostorového 3D modelu

  • výsun po křivce proměnlivé křivosti byl simulován pomocí Grasshopper scriptu v Rhinu

  • simulace umožňovala v každém okamžiku výsunu zobrazit příčné odchylky na všech podpěrách, měnit podpěry s pevným vedením a jejich příčnou odchylku

  • díky automatizované simulaci bylo dosaženo optimální dráhy výsunu s minimem příčných posunů konstrukce