Zavěšený most na dálnici D47 přes řeku Odru

 • dálniční most přes řeku Odru a Antošovická jezera
 • realizace 2005-2008
 • celková délka 606 m, rozpětí zavěšeného pole 105 m, výška pylonu 48,5 m
 • celková šířka 30,6 m, zavěšení na jedné rovině závěsů
 • nosná konstrukce z předjatého betonu, konstrukční výška mostovky 2,2 m
 • architektonický 3D model a vizualizace pro perfektní vzhled
 • přesný 3D model pro realizační dokumentaci a stavbu
 • prostorové řešení tvarů a detailů nosné konstrukce a pylonu
 • trasování volného a soudržného předpětí
 • vytyčování všech částí nosné konstrukce, předpětí a zavěšení
 • vyhodnocování skutečného provedení stavby, vrstevnicové plány pokrytí